Åpenhetsloven

Selskap i konsernet C Aamodt omfattes av Åpenhetsloven, og forplikter seg til å

gjennomføre aktsomhetsvurderinger knyttet til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i leverandørkjeden.

Redegjørelse for Aamodt Fiskeri AS

Redegjørelse for Stokksund Fiskeri AS

Sille Marie AS
Oftenesveien 83
4641 Søgne
Org.nr: 861 323 382

post@sillemarie.no

Kontaktperson:
Carl Aamodt
+47 926 344 97
carl@aamodtfiskeri.no