Vil du bli med på laget?

I Sille Marie AS driver vi pelagisk fiskeri, hovedsakelig med trål, innenfor gruppen som idag består av 15 pelagiske trålere. Vi fisker Sild, Makrell, Kolmule, Tobis, Øyepål og Lodde. MS Sille Marie skal sommeren 2023 utskiftes med et nytt state of the art fartøy, som nå er under bygging. Det nye fartøyet er 67 X 14 meter, har lastekapasitet på 1550 kubikk og en tonnasje på 2000 tonn.

Vi søker nå etter to nye medarbeidere til nyopprettede kombi-stillinger som:

Fisker / Stuert. 
Din stilling blir på den nye pelagiske tråleren MS «Sille Marie» LHBQ, som leveres ny fra verftet sommeren 2023. Du er en person som har god erfaring med å besørge godt matstell, ha ansvar for fellesområdene, og er hygienisk og strukturert. Du planlegger og besørger proviantering, og alle oppgaver i relasjon til dette, samt serverer næringsrik, god og variert kost, til dine gode kolleger.  
Du er deltakende også i dekksarbeidet, dog løpende tilpasset og lettet for stuert-oppgavene.

 

Turnus 1:1, gode konkurransedyktige betingelser i et godt arbeidsmiljø.

 

Alle er velkomne til å søke, men kandidater fra Sør- og Vestlandet, samt kvinner oppfordres spesielt!

Spennende? Det syntes vi og! Håper du søker hos oss! 

Ved at du klikker «Send søknad», blir følgende utført av mottaker

1. Du får en mail som bekrefter at din søknad er mottatt av oss. (Finner du den ikke i innboksen, sjekk "spam")

2. Din CV og søknad vil bli lagret i vår database over kandidater i 36 måneder. Etter dette blir din CV og søknad slettet.

3. Du vil bli kontaktet når/dersom der er en ledig stilling som svarer til dine kvalifikasjoner.

4. Vi garanterer at personlig informasjon ikke vil bli brukt i annen sammenheng, eller av andre selskap, og kun som grunnlag for rekruttering til selskap i konsern C Aamodt AS.

Sille Marie AS
Oftenesveien 83
4641 Søgne
Org.nr: 861 323 382

post@sillemarie.no

Kontaktperson:
Carl Aamodt
+47 926 344 97
carl@aamodtfiskeri.no